top of page
Unia Europejska.jpg

Tartak Bydgoszcz Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Innowacyjna zmiana procesu cięcia kłód w firmie Tartak Bydgoszcz Sp. z o.o”.

Cel projektu: Wdrożenie w przedsiębiorstwie nowej na skalę świata innowacji procesowej – obróbki drewna za pomocą zaprojektowanego przez Wnioskodawcę traktu wielotarczowego do drewna z rozsuwanymi silnikami, który jest niespotykany na świecie.

Opis przedsięwzięcia:

Firma TARTAK BYDGOSZCZ Sp. z o.o. działa na rynku obróbki drewna, produkując w ramach drewna konstrukcyjnego, ogrodowego i opałowego między innymi: palety, więźbę dachową, krawędziaki, łaty, kontrłaty, deski dachowe, deski szalunkowe, deski tarasowe, deski elewacyjne, boazerie, podbitki i wiele innych. Od początku swojej działalności w 1995 roku firma rozwija się i poszerza swój asortyment, oferując go zarówno odbiorcom hurtowym, jak i detalicznym.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego firma chce zrealizować inwestycję, która będzie polegała na wdrożeniu innowacji technologicznej w Spółce poprzez zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego. Zagwarantuje to planowany do zakupu środek trwały – specjalnie zaprojektowany trak wielotarczowy, który pozwoli nie tylko udoskonalić procesy obróbki drewna, wprowadzając proekologiczną oszczędność zasobów surowcowych, ale również zaoferować odbiorcom nowy produkt – płoty lamelowe z lameli nieobrzynanej. Opinia o innowacyjności wskazuje, że innowacja procesowa jest rozwiązaniem niespotykanym w skali świata.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) – 1 przedsiębiorstwo,

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) – 1 przedsiębiorstwo,

  • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji – 1 szt.,

  • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) – 299 500,00 zł,

  • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku – 1 przedsiębiorstwo.

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.,

  • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 1 szt.,

  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) – 3 EPC,

  • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług – 15.000.000,00 zł

 

Wartość projektu: 799 500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 500 000,00 zł

bottom of page