top of page

Misja

Tworzymy to o czym inni dopiero myślą.

 

Naszą misją jest ciągłe doskonalenie wyrobów i usług, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klientów. Dzięki temu możemy rozwijać naszą firmę, spełniając oczekiwania klientów oraz własne.

Cele

Celem głównym przedsiębiorstwa jest ciągły rozwój oraz uzyskanie znaczącej pozycji na rynku przerobu drewna poprzez innowacyjne rozwiązania oparte na doświadczeniu i optymalizacji produkcji.

 

Celem społecznym jest utrzymanie satysfakcji klienta z wysokiej jakości oferowanych usług i produktów, wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów poprzez badanie rynku i opinii celem zaspakajanie popytu na rynku, a także aktywizacja osób należących do grup narażonych na wykluczenie oraz wzrost satysfakcji załogi z pracy poprzez poprawę warunków pracy i wzrost zarobków.

 

Celem ekologicznym jest ochrona środowiska poprzez ciągły rozwój technologiczny oraz racjonalne i optymalne wykorzystanie zasobów.

bottom of page